نتایج مسابقات ورزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مسابقات سلام کاپ (پژوهشی) مدارس سلام-سال تحصیلی ۹۸-۹۷

گزارش تصویرى نمایشگاه دستاوردهاى مدارس غیر دولتى با حضور ویژه متوسطه اول سلام سبز

آمادگی جهت مسابقات سلام کاپ ( پژوهش ) سال تحصیلی ۹۸_۹۷

کلاس بازی ریاضی، ویژه ورودی های پایه هفتم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

بنر اصلی

همایش ورودی های جدید سال ۹۹-۹۸

نتایج مسابقات فرهنگی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ویژه برنامه جشن دهه فجر و تقدیر از برترین های نیمسال تحصیلی۹۸-۹۷

آثار فرهنگی هنری دانش آموزان سلام سبز سال ۹۸-۹۷

مسابقات اسوه حسنه سال تحصیلی ۹۸-۹۷