کلاس بازی ریاضی، ویژه ورودی های پایه هفتم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

بنر اصلی

همایش ورودی های جدید سال ۹۹-۹۸

نتایج مسابقات فرهنگی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ویژه برنامه جشن دهه فجر و تقدیر از برترین های نیمسال تحصیلی۹۸-۹۷

آثار فرهنگی هنری دانش آموزان سلام سبز سال ۹۸-۹۷

مسابقات اسوه حسنه سال تحصیلی ۹۸-۹۷

نظرسنجی

برگزاری نظرسنجی از دانش آموزان عزیز در راستای بهبود مدرسه

کار و فناوری

زنگ کار و فن آوری

توزیع قرص ویتامین D و آهن در متوسطه اول سلام سبز

پخش زنده فوتبال در متوسطه اول سلام سبز