به نام خدا

گزارش هفته اول بهمن ماه
۱- مراسم صبح‌گاهی(احوال پرسی، بحث و گفت‌وگو درباره خانواده، آموزش تقویم و آب‌وهوا،آموزش شعر ایران ، آموزش سوره ناس، پژوهش)
۲ انجام فعالیت تناظر یک به یک (مشاغل) با اهداف (آشنایی با مشاغل و وسایل مربوط به هر شغل، افزایش دقت و تمرکز، هماهنگی چشم و دست، تقویت ماهیچه های ظریف)
۳ انجام فعالیت کشور من با اهداف (پرورش هویت ملی، آشنایی با کشور ایران، آشنایی با نقشه ایران،  تقویت مهارت مشاهده، افزایش اعتماد به نفس)
۴ انجام فعالیت دوخت نقشه ایران با اهداف ( آشنایی با کشور ایران، آشنایی با نقشه ایران، افزایس دقت و تمرکز، هماهنگی چشم و دست، تقویت ماهیچه های ظریف، درک مفهوم زیر و رو)
۵- بازی آزاد با اسباب بازی با اهداف (برقراری ارتباط دوستانه با هم‌سالان خود، پرورش خلاقیت، ایجاد حس شادی و نشاط)
۶ انجام فعالیت پرچم کشور ما سه رنگه با اهداف (پرورش هویت ملی، آشنایی با کشور ایران، آشنایی با رنگ های پرچم کشورمان، احترام گذاشتم به پرچم کشور، طریقه صحیح رنگ امیزی با پاستل)
۷انجام فعالیت درخت زمستانی به صورت گروهی ( آشنایی با فصل زمستان و ماه های آن، آشنایی با اب و هوای فصل زمستان، تقویت ماهیچه های ظریف، افزایش دقت و تمرکز، هماهنگی چشم و دست، افزایش مشارکت در کار گروهی)
۸- زبان آموزی صدای “ای” با اهداف (آشنایی با صدای “ای” و طریقه صحیح تلفظ آن،برقراری ارتباط بین نماد تصویری و نماد نوشتاری، انجام حرکات تقلیدی، تقویت مهارت مشاهده)
۹ انجام فعالیت پژوهش با اهداف ( آشنایی با سبزیجات و خواص آن ها، افزایش اعتماد به نفس، تقویت حافظه)
۱۰ انجام کاربرگ سبزیجات (پژوهش) آشنایی با با سبزیجات و خواص آن ها، طریقه صحیح رنگ امیزی)