به نام خدا 

دانش آموزان اول: نسبت به تواناییشون خیلی خوب نوشتند.خصوصاً این که تلاش کردند تحریری بنویسند.فقط باید اولیای محترم در منزل باهاشون تمرین کنند که حروف و کلمات را یک اندازه بنویسند.

دومی‌ها با توجه به اینکه تعداد زیادی غیبت داشتند اماارزشیابی صورت گرفت و نمونه خط بچه‌ها مورد تقدیر خانم صفاری(مدیر محترم دبستان) نیز قرار گرفت که این باعث شادی آنها شد.

سومی‌ ها و چهارمی‌ها نیز اصول خط تحریری را در نوشته‌هایشان رعایت کردند که خوشبختانه مورد رضایت بنده قرار گرفتند….

در جلسات آینده، وارد مرحله‌ی دوم شیوه‌ی آموزش در پایه‌های دوم به بالا خواهیم شد.