به نام خدا

یکی از دشواری های تدریس خوشنویسی درمدارس ابتدایی این است که شرکت کنندگان می بایست ذوق و شوق را برای یادگیری داشته باشند که این اتفاق معمولاً در کلاسهای مدرسه به ندرت رخ میدهد(چرا که معمولا برای دانش آموزان، امر نوشتن همواره دشوار بوده و کلاس خوشنویسی را یک کلاس تحمیلی دانسته) لذا برای ایجاد ذوق در کلاس، انرژی زیادی را از طرف مربی می طلبد. به همین دلیل با تاکتیک های ویژه می‌توان “زمان اندک”، “آموزش مختصر” و “نشاط همیشگی” را مدیریت کرد و کلاس را به سمتی سوق داد که دانش آموزان بدون هیچ اجباری، زیبایی را خلق کنند. ✔ تصاویر بالا مربوط به دانش آموزان پایه ی سوم دبستان می‌باشد که از اول دبستان تحت آموزش خط تحریری قرار گرفته اند.
لذا این قانون درکلاس ما همواره وجود داشته که هر دو هفته یکبار دفترهای مشق دانش آموزان مورد بازدید قرار گیرد.
درضمن قرار هم نیست که بهترینها پاداشی دریافت کنند؛ چرا که داشتن خط خوب، قبل از هرچیز سبب ایجاد حالِ خوبِ فرد می شود.