به نام خداوند مهربان

باتوجه به بخش  محصولات کشاورزی (غلات) در درس اجتماعی پایه ششم با هماهنگی قبلی به کمک یکی از اولیا در روز سه شنبه ۱۰/۹/۹۶ در مدرسه نان ساج پخته شد . دانش آموزان درفرایند ،مرحله پخت همکاری داشتند و درکنار آن غذای محلی هم داشتند مانند باقلاقاتوق. در این زمان آموزگاران پایه اول حرف “ن”را آموزش  می دادند که با هماهنگی مربیان مربوطه دانش آموزان در این مراسم شرکت کردند و خود در پخت نان سهیم بودند و مراحل پخت را دیدند و تجربه کردند و در پایان قرص نانی که خود درست کرده بودند را خوردند. برای همه همکاران نیز پخته شد.