به نام خدا

گزارش هفته ( از ۲۶ الی ۳۰ بهمن )

ریاضی :

تمرینهای مربوط به حجم و جرم (صفحه ۹۷ ) توسط دانش آموزان حل شد  . سپس مساحت دایره تدریس شد  دانش اموزان با درست

کردن شکل دایره و بریدن و تبدیل ان به متواضی الاضلاع به مساحت دایره پی بردند

تمرینها ی مربوط به دایره ( صفحه ۹۹ الی ۱۰۱ ) مرور شد و راهنماییهای لازم جهت حل تمرینها انجام شد

اجتماعی :

درس ۱۶ ( لباس از تولید تا مصرف ) کامل شد و سپس درس ۱۷ (ویژگی های دریاهای ایران ) از فصل ۹ تدریس شد.

فعالیت ها و کاربرگ ها توسط دانش آموزان  جواب داده شد  .

فارسی:

شعر حفظی “شیرخدا” همخوانی و سپس معنی شد و دانش‌آموزان درباره محتوای این شعر با یکدیگر گفتگو کردند.روز دوشنبه از حفظ شعر و معنی آن ارزیابی انجام شد و سه شنبه متن مشاوره از درس ۱۲ تدریس و درباره ویژگی سبکی متون کلاسیک صحبت شد.چهارشنبه نیز دانش‌آموزان برای ارائه درس آزاد به انتخاب خودشان گروه‌بندی شده و موضوع مورد علاقه خود را برای تحقیق و جستجو انتخاب کردند.در پایان نیز حکایت گلستان سعدی تدریس شد.

علوم:

تمرین نهایی پژوهش در روز شنبه

ارائه پژوهش های دانش اموزی در حضور خانواده های محترم

شروع تدریس فصل ۷ با ارائه های دختران عزیزتر فصل ورزش و‌نیرو با انجام آزمایش مقایسه اصطکاک ازسطوح صاف ‌‌و‌غیر هموار

‌ریاضی پیشرفته:

حل کاربرگ – ازمون استعداد تحلیلی سال ۹۷

قرآن:

تا صفحه ۶۷ تدریس شد.

هدیه های آسمان:

تدریس درس چهاردهم