گزارش هفته چهارم مهرماه (۲۰ الی ۲۴ مهر )

به نام خدا

ریاضی :

بخش بخش پذیری کامل شد.آزمونک گرفته شده اشکالات رفع شد . سپس درس معرفی اعداد صحیح (صفحه ۱۶ الی ۱۹ از فصل ۱)

تدریس شده  تمرینات در کلاس توسط دانش آموزان حل شد . و تذکرات لازم داده شد . هفته آینده فصل اول مرور و آزمون گرفته خواهد شد تا در صورت لزوم تکرار و تمرین بیشتری انجام گیرد .

مطالعات اجتماعی :

درس ۲ (آداب دوستی کامل شد پرسش کلاسی انجام شد و رفع اشکال شد . سپس درس تصمیم گیری تدریس شد (درس ۳ صفخه ۱۶ الی ۱۹ ) به علت اهمیت درس در رابطه با تصمیم گیری بحث و گفتگوی بسیاری انجام شد . تدریس  و گفتگو در باره ی ادامه درس تصمیم گیری به هفته آینده موکول شد .

فیلم کوتاه در باره ی روز عصای سفید و پارالمپیک نمایش داده شده در باره این روز ها گفتگو شد در ضمن عکسهای سال پنجم نیز برای تجدید خاطرات نمایش داده شد .

فارسی:

در هفته گذشته درس سوم کتاب درسی تدریس و پیرامون هوشیاری در تصمیم گیری و شرایط لازم در آن گفتگو شد.دانش آموزان درباره درک مطلب درس با یکدیگر گفتگو کردند و نظر خود را نیز درباره نقش غرور و عصبانیت در تصمیم گیری های مهم مطرح کردند.در ادامه کلمات نکره تدریس شد و به جناس تام نیز اشاره های کوچکی کردیم که تفاوت کلمه های همانند را بهتر درک کنند.با توجه به اشکالاتی که هنوز در بحث ساختار جمله مشاهده میشد, این مبحث بازآموزی شد و تعدادی سوال از کتاب تمرینات سلام مشخص کردیم که دانش آموزان نقش نهاد و گزاره را بیشتر تمرین کنند.در درس نگارش درباره خلاقیت و کشف ادبی گفتگو کردیم و نمونه هایی از کشف را در متن نگارش خود دانش آموزان به آنها نشان دادیم که الگوی نگارش ادبی را بهتر دریابند.همچنین درپایان شعرحفظی تدریس و معنی شد و برای حفظ شعر پیشنهاد میکنیم اشعار با چندین و چندین و چندین بار روخوانی به حافظه بلندمدت سپرده شود.تلاش برای حفظ کردن فقط حافظه کوتاه مدت را فعال میکند.

هدیه های آسمان:

تدرس درس باغ سری (دعوت به کارهای خوب و بازداری از کارهای ناپسند)

پرسش شفاهی درس اول و دوم و سوم گرفته شد.

قرآن:

تا صفحه ۱۱ تدریس شد، گوش دادن به فایل صوتی سوره فتح

ریاضی ‌پیشرفته:

حل تمرین و تصحیح کاربرگ، آزمون و رفع اشکال آزمون از قسمت الگوهای عددی و بخشپذیری

علوم :
ادامه فصل دوم سرگذشت دفتر من
انجام آزمایش رنگ بری کاغذ حل قسمت کاوشگری و‌فکر کنید با دانش اموزان ‌و‌دیدن فیلم و تحقیق با دانش اموزان و‌دادن کاربرگ در ارتباط با همین مباحث به دانش اموزان