به نام خداوند مهربان

آمار علم دقیقی است که به امور کمی نظم و ساختار می‌بخشد. دانشی است که به مطالعهٔ گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی داده‌ ها می‌پردازدبه مناسبت روز آمار و اهمیت آشنایی دانش آموزان با آمار، برای دانش آموزان راجع به چگونگی جمع آوری داده ها، تفسیر داده ها و انواع نمودارهای آماری صحبت و دانش آموزان با برنامه اکسل به منظور رسم نمودارها آشنا شدند و برنامه ی برای جمع آوری داده ها به دانش آموزان محول شد.