به نام خداوند مهربان

گزارش :هفته دوم آذرماه۹۶

۱٫هدیه های آسمان:ارزیابی از دروس.تدریس درس مال مردم به صورت تصویر خوانی و سپس به صورت بارش فکری به اموال شخصی و عمومی پی بردند و مصادیقی بیان کردند.

۲٫قرآن:دستاورد هفته.ارزیابی روخوانی تا صفحه ۳۶ انجام گرفت.بیان مختصر حروف به لحاظ تلفظ بیان شد.قاعده ن کوچک تدریس شد و دانش آموزان آیات را به صورت فردی و گروهی و سپس برای کلاس بیان کردند.

۳٫ریاضی: تمرینات بخش نسبت کتاب درسی حل و بررسی شد.مسائلی از بخش کسر برای درک بیشتر در کلاس حل و نسبت های مساوی با استفاده از شکلهای هندسی که خود دانش آموزان کشیده بودند تدریس شد.

۴٫فارسی:املا از درس سرور ملی و ای وطن ،کتاب نگارش تا پایان درس درکلاس انجام شد.تحقیق برای درس آزاد توسط دانش آموزان درکلاس خوانده شد تا به صورت منظم درکتاب هماهنگ نوشته شود .حکایت تمرین شد. اجرای دستاورد .

۵٫اجتماعی:پرسش و پاسخ از درس صنایع بررسی تحقیق دانش آموزان درباره معادن ، ذوب آهن ، ماشین سازی وپتروشیمی به صورت پاورپوینت ، روزنامه دیواری ، تحقیق وبرگزاری دستاورد.

علوم: تدریس درس پنجم (اندام های حرکتی)(ماهیچه و اتواع مفصل ها)، ساخت مدل مربوط به نحوه ی عملکرد ماهیچه ها با مقوا و پونز، حل کاربرگ ، پرسش و پاسخ از فصل ۴، حل کامل کتاب کار سلام (درس تاریخچه ی زمین)