به نام خداوند مهربان

گزارش :هفته اول آذرماه۹۶

۱٫هدیه های آسمان:پرسش و پاسخ ازکتاب تیزهوشان،انجام تمرین جدول درس وپیداکردن رمز آن به صورت گروهی،صحبت جمعی پیرامون صلوات و فضیلت های آن و آوردن مصداق هایی توسط دانش آموزان .

۲٫قرآن:پرسش روخوانی وکلمات درس های گذشته،پخش فایل صوتی صفحه۳۵و۳۶،خواندن آیات و خط بردن به صورت فردی و گروهی و سپس کلاسی.

۳٫ریاضی: بخش کسربا حل تمرینات بیشترمرور و اشکالات دانش آموزان در این بخش بررسی و رفع شد.بخش نسبت با بحث و گفت و گو با دانش آموزان تدریس شد و در پایان هفته دستاوردی از دو فصل اول به دانش آموزان داده شد.

۴٫فارسی:املا از سرود ملی و املای پرسشی قسمت نگارش کامل گشت.تکرار و تمرین درک مطلب و طراحی پرسش های فرادانشی،اجرای صندلی صمیمیت(آهنگین ساختن شعرها)،حفظ سرود ای ایران.بررسی تمرین های کتاب کار سلام.

۵٫اجتماعی:پرسش و پاسخ از درس آب و هوا که نیاز به پرسش وپاسخ بیشتر در منزل دارند.تدریس درس صنایع ایران با همکاری و مشارکت خود دانش آموزان.طراحی سوال های درسی و نقشه خوانی.

علوم: تدریس کامل فصل ۴ علوم ، پرسش و پاسخ ، حل کاربرگ ، انجام آزمایش ساخت فسیل و انجام آزمایش ساخت فسیل در لا به لای سنگ های رسوبی، حل کتاب کار سلام (فصل ۳ و ۴ به طور کامل