به نام خداوند مهربان

گزارش هفته پایانی آبان بدین صورت است:

۱٫هدیه های آسمان:نمونه سوالات کتاب تیزهوشان با دانش آموزان کار شد.ادامه تمرین های درس پنجم (گل صد برگ)که به مناسب رحلت پیامبر(ص) تدریس شده بود تکمیل شد.

۲٫ریاضی: تمرینات کتاب سلام در کلاس حل وبررسی شد. ضرب اعداد مخلوط به روش مساحتی تدریس وتمرینات کتاب بررسی ومسائلی برای درک بیشتر وارتباط با آموخته ها حل وتوضیح داده شد .

۴٫فارسی:فعالیت ها و تمرین های کدوبن تکمیل شد و درس سرود ملی تا پایان درک مطلب انجام پذیرفت.املا از درس سرود ملی همراه با پرسش املایی صورت گرفت.نگارش سه سوال اول انجام شد.

۵٫اجتماعی:فیلم قنات و چاه نمایش داده شد.درس از کلیه بچه ها پرسیده شد.نقشه کامل شده ایران در کلاس مورد بررسی قرارگرفت و آمادگی درس صنایع ایران برای جلسه آینده صورت گرفت.

۶٫تفکر و پژوهش:درس بوی خوش مدینه به مناسبت رحلت پیامبر(ص) که  در هفته گذشته شروع شده بود،با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ در کلاس انجام شد.

علوم: دستاورد، تدریس درس در اعماق زمین(۳ صفحه   ، حل کتاب کار علوم پرسش و پاسخ ، حل کاربرگ هفته ی قبل، بررسی تکالیف