به نام خدا 

گزارش هفته ( ۲۶ الی ۳۰ بهمن )

ریاضی  :

چند ضلعیها و مجموع زاویه های آنها از فصل ۴ تدریس شد و دانش آموزان  با رسم شکل چهارضلعیها ومشخص کردن

زاویه ها  ،  رنگ کردن ،  بریدن و کنار هم گذاشتن آنها به مجموع زوایای چند ضلعیها پی بردند وبه تمرینها و کاردر کلاس این بخش جواب دادند .

اجتماعی  :

تدریس درس ۱۳ (حرکتهای زمین )  کامل شد. سپس قسمت پیدا کردن مکان ها روی کره زمین مربوط به معرفی خط استوا  ،

مدارها و نصف النهار تدریس شد . فعالیت ها توسط دانش آموزان جواب داده شد .

فارسی:

شعر حفظی “شیرخدا” همخوانی و سپس معنی شد و دانش‌آموزان درباره محتوای این شعر با یکدیگر گفتگو کردند.روز دوشنبه از حفظ شعر و معنی آن ارزیابی انجام شد و سه شنبه متن مشاوره از درس ۱۲ تدریس و درباره ویژگی سبکی متون کلاسیک صحبت شد.چهارشنبه نیز دانش‌آموزان برای ارائه درس آزاد به انتخاب خودشان گروه‌بندی شده و موضوع مورد علاقه خود را برای تحقیق و جستجو انتخاب کردند.در پایان نیز حکایت گلستان سعدی تدریس شد.

علوم:

تمرین نهایی پژوهش در روز شنبه

ارائه پژوهش های دانش اموزی در حضور خانواده های محترم

شروع تدریس فصل ۷ با ارائه های دختران عزیز

انجام فعالیت و‌ازمایش صفحات ۵۴ و۵۶ کتاب درسی و‌تست خوراکی های مختلف با چشمان بسته ‌بینی گرفته و….

قرآن:

تا صفحه ۶۹ درس داده شد.

ریاضی پیشرفته:

حل مسائل کاربرگ