به نام خدا

 گزارش هفته (۱۹ الی ۲۳ بهمن )

ریاضی :

زاویه و نیمساز تدریس شد با درست کردن مثلث و رنگ کردن گوشه ها دانش آموزان به مجموع زاویه ها ی یک مثلث پی بردند و از روی آن اندازه ی زاویه ای که در مثلث مجهول بود پیدا کردند و توانستند با نقاله زاویه را اندازه گرفته نیمساز آن را رسم کنند . ادامه تدریس  درس تقارن و چند ضلعی ها (چند ضلعیها و مجموع زوایا ) به هفته آینده موکول شد .

اجتماعی :

در بخش (کشورهای همسایه ) جمهوری پاکستان و جمهوری ترکمنستان خوانده ونکات مهم یادداشت شد ( برای مطالعه )

سپس درس ۱۳ (حرکت های زمین ) تدریس شد . (تا صفحه ۶۸ ) و تدریس ادامه درس به هفته آینده موکول شد.

فارسی:

این هفته موضوع درس آزاد هریک از گروه‌ها به انتخاب خود دانش‌آموزان انجام شد و آن‌ها می‌بایست تا دو هفته آینده کار خو را ارائه دهند.همچنین به سوالات درک مطلب درس ۱۱ پاسخ داده شد و جلسه روز دوشنبه برای هماهنگی بیشتر همایش به گروه پژوهش اختصاص داده شد.روز چهارشنبه حکایت درس ۱۲ تدریس شد و درباره سایر ضرب‌المثل‌های این درس صحبت کردیم.دفتر تکالیف دانش‌آموزان ملاحظه شد و لغات املایی درس حکایت به عنوان تکلیف مشخص شد.

قرآن:

تا صفحه ۶۶ درس داده شد.

هدیه:

پرسش درس نهم

ریاضی پیشرفته:

حل مسائل کاربرگ

علوم:

این هفته چون ارائه پژوهش داشتیم مرتبا دررکلاس ‌سایت تمرین پژوهش داشتیم ولی یک آزمون از فصل ۶ هم داشتیم در ارتباط با چشم و‌گوش