به نام خدا

گزارش هفته ( ۱۲ الی ۱۶ بهمن )

ریاضی :

درس تقارن محوری و مرکزی (فصل ۴ تقارن و چند ضلعیها ) کامل شد  . تقارن چند ضلعیها  ( مربع ،  مثلث ، چند ضلعیها …..)

یا د آوری شد و تعداد خط تقارن در هر شکل کشیده شد . و تمرین و تکرار شد .

اجتماعی :

از بخش کشور های همسایه ( درس ۱۱) درسهای جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان خوانده و نکات مهم یادداشت

شد ( برای مطالعه ) وتدریس  درسهای بعدی از کشورهای همسایه به هفته آینده موکول شد .

فارسی:

متن درس ۱۱ روخوانی شد و اطلاعاتی درباره علت حمله مغول‌ها و دلیل استقبال آن‌ها از بزرگانی همچون خواجه نصیر و خواجه نظام‌‌ملک داده شد و در این‌باره بحث و گفتگو کردیم.لغات مهم املایی به عنوان تکلیف مشخص شد و تکالیف دانش‌آموزان ملاحظه شد.معنای کلمات درس ۱۱ گفته شد و یک جلسه هم به گروه بندی دانش‌آموزان برای ارائه درس ۱۲ اختصاص دادیم.همچنین روز پنجشنبه سطحی از مبحث نهاد و گزاره که یکی از مباحث مقدماتی برای ورود به مقطع بعدی است تدریس شد.

قرآن:

تا صفحه ۶۴ درس داده شد.

آزمون از درس اول تا هفتم

هدیه:

تدریس درس نهم

ریاضی پیشرفته:

حل مسائل کتاب کار تناسب و درصد و  زاویه

علوم:

در ادامه فصل چه خبر ارائه های دانش اموزان از چشم و‌گوش و نقاشی هایشان و‌همچنین دیدن مولاژ چشم وا جزای آن  در کلاس توسط تک‌تک‌دانش اموزان ‌ مقایسه فاصله دید توسط تک تک دانش اموزان و حل کاربرگ این فصل را به پایان رساندیم

پژوهش ها هم چک می‌شد