به نام خدا

گزارش هفته  ( ۲۱ الی ۲۵ دی )

ریاضی :

بعد از مکث کوتاهی و تدریس کوتاهی از درس تقارن محوری ( برای ایجاد فاصله بین تدریس تناسب و درصد )  بخش درصد تدریس شد .تمرینات  توسط دانش آموزان حل شد . در هفته آینده آزمون کلی به عنوان دوره از فصل اول تا پایان فصل ۳ گرفته شده و سپس فصل ۴  تدریس خواهد شد . (بخش مرور فصل نیز هفته آ ینده حل خواهد شد )

اجتماعی :

تدریس درس ۹ ( راهها و حمل و نقل ۲) کامل شد . سپس درس ۱۰ (کشور ما چگونه اداره می شود ) تدریس شد . در هفته آینده آزمون کلی از درس ۱ تا ۱۰ (بجز درس ۶ ) به عنوان دوره گرفته خواهد شد

 علوم:

در ادامه فصل تدریس بدن انسان نمونه های مختلف از اسکلت بدن ماهی ، نمونه های بازو و‌ساعد ‌دست و پا ‌ را بررسی کردیم بچه ها توضیحاتی دادن و گفتگو ‌پرسش های کتاب انجام شد

همچنین توضیح مفصل ‌استخوان روی عکسهای رادیولوژی

فارسی:

کاربرگ مباحث دانش زبانی حل شد و شعر حفظی درس ۹ نیز پرسیده و معنا شد.همچنین روز دوشنبه از متن درس ۹ ارزشیابی املا برگزار کردیم و نتیجه آن نیز به دانش‌آموزان اعلام شد.بچه‌ها سه‌شنبه انشای خود را درباره قهر و آشتی قرائت کردند و پیرامون مطالب آن با هم گفتگو کردیم.بعد از تدریس فضاسازی و انجام چند تمرین از آن، مباحث درس ۹ تکمیل شد و در پایان هفته متن درس ۱۰ را روخوانی کردیم.البته قسمت‌هایی از واژه‌آموزی متن باقی مانده که روز شنبه آن‌ را کامل خواهیم کرد.

قرآن:

تا صفحه ۴۷ درس داده شد.

آزمونک از لغات و معنی

هدیه:

تدریس درس هشتم و آزمونک درس هفتم

ریاضی پیشرفته:

حل کاربرگ مسائل کسر