به نام خداوند مهربان

گزارش کار هفته ی اول آذر

کلاس چهارم

  • دستاورد آخر هفته ی گذشته دانش آموزان صحیح شد و اشکالات آن ها در کلاس بررسی و حل شد.
  • درس ریاضی: حل کتاب کار سلام تا پایان فصل دوم در کلاس به صورت گروهی و پای تخته. شروع فصل سوم کتاب “ضرب و تقسیم” همراه با بارش مغزی در مورد تصویر ابتدایی فصل و انجام قسمت حل مساله به صورت گروهی و پای تخته .
  • درس فارسی، املا و انشا : چک کردن کتاب نگارش تا پایان درس پنجم به صورت پرسش و پاسخ از دانش آموزان. انجام قسمت درک مطلب های درس ۵ به صورت پرسش و پاسخ. صامت خوانی درس آرش کمانگیر. شنیدن فایل صوتی آن. خواندن شعر باز باران و تمرین سرود آن در کلاس.
  • درس قرآن: جلسه ی دوم درس پنجم. آموزش حروف مقطعه و پیدا کردن سوره های دارای حروف مقطعه  توسط دانش آموزان از قرآن و چک کردن آنها با هم در کلاس. جلسه ی سوم ” انس با قرآن در خانه ” آخر هفته توسط دانش آموزان انجام می شود.
  • علوم: نمایش فیلم مدار الکتریکی و توضیح انرژی الکتریکی و تبدیل های آن. نشان دادن انواع مدارها در فیلم و همچنین به صورت عملی در کلاس.
  • هدیه های آسمان: اتمام درس ۵ با انجام فعالیت های مربوطه.
  • مطالعات اجتماعی : نمایش فیلم هایی با موضوع جهت های جغرافیایی به صورت کلی و روی کره ی زمین. دست ورزی با کره ی زمین و قطب نما و نشان دادن قاره ها و کشورهای مختلف روی آنها همراه پرسش و پاسخ و بارش مغزی. تمرین عملی پیدا کردن جهت های جغرافیایی با دانش آموزان.
  • برگزاری دستاورد ۸ آذر و دادن کاربرگ تفکری با موضوع داستان های مدرسه ای و درک مطلب آن.