به نام خدا

گزارش کار هفته  دوم بهمن

۱۲ تا ۱۷ بهمن

کلاس چهارم

  • ریاضی: بخش اندازه گیری زاویه با ابزار هندسی(نقاله وگونیا) وآشنایی با واحد درجه وزاویه های راست یا قائمه ونیم صفحه وزاویه ۳۶۰ درجه( دایره) هم چنین مجموع زوایای داخلی مثلث (۱۸۰)درجه، محاسبه ی زاویه های داخلی مثلث رسم انواع زاویه باکمک نیم خط در کلاس انجام شد ونمونه تمرین داده شد. کتاب کار سلام سوال ها ی بخش زاویه انجام شد. ودر ۵شنبه فعالیت تکمیلی انجام خواهد شد. درس تقسیم دو رقم بر دورقم  با ایجاد چالش وکشف راه حل تدریس شد .نمونه تمرین داده شد وپرسش های کتاب کار سلام انجام شد. کاربرگ هفته قبل بعد از بررسی در کلاس حل شد.
  • فارسی، املا و انشا: فعالیت های کتاب نگارش درس باغچه ی اطفال تکمیل شد . املا ازدرس گفته شد . فعل ها و کلمات با بار املایی ومعنایی وهم خانواده درس شناسایی شد وبررسی شد. شعر علی ای همای رحمت وفرمانده دل ها در چهار ۱ تدریس شد.بخش نگارش (خاطره کلاس اول در هر دو کلاس خوانده شد)
  • علوم: شروع فصل ۸: آسمان شب با دست ورزی دانش آموزان با موضوع صور فلکی و نمایش دست سازه ها در کلاس. معرفی سیارات و منظومه شمسی و کهکشان راه شیری و اندازه و ویژگی های آنان با نمایش فیلم های مختلف و ارائه ی تحقیقات گروهی و مطالعه ی کتاب های دانش آموزان در این مورد. نمایش انیمیشن های حرکت وضعی و انتقالی زمین و سال و ماه و روز . مقایسه طول سال ها در تمام سیارات. ارائه ی کاربرگ مربوط به فصل
  • درس هدیه های آسمان: شروع درس ۱۲ با موضوع ظهور امام زمان(عج) با نقاشی درخت آرزوها توسط دانش آموزان و هم خوانی شعر درس که در آن عنوان می شد با ظهور ایشان درخت آرزوهای ما گل خواهد داد. صحبت در مورد هدیه هایی که آن حضرت با خود خواهد آورد و تغییراتی که در دنیا اتفاق خواهد افتاد. انجام فعالیت های درس.
  • اجتماعی: پرسش شفاهی از دروس ۸ تا ۱۱٫ ادامه ی سفر به شیراز و مرور مجدد پاسارگاد و تخت جمشید با خواندن سفرنامه ی درس ( فیلم های شبیه سازی تخت جمشید هفته گذشته نمایش داده شده بود). صحبت در مورد اقدامات داریوش و انجام فعالیت پایانی درس ۱۲٫ انجام کاربرگه ی شماره ی ۸ به صورت گروهی. نمایش فیلم ” رویای سرزمین پارس” با موضوع دیدنی های استان فارس.