به نام خدا

گزارش کار هفته  آخر دی

۲۸ دی تا ۲ بهمن

کلاس چهارم

  • ریاضی: تمرین ها وفعالیت های داده شده در کلاس بررسی وتصحیح ورفع اشکال شد.( تقسیم وضرب و کسر وتقریب) بخش حل مسئله فصل ۴ در باره ی زاویه ها واندازه گیری حل شد و بحث وگفت وگو شد. تدریس درس اندازه گیری با شناخت زاویه، ساخت زاویه اجزای زاویه و نام آن انجام شد.ومقایسه ی زاویه با وسایل طلق ،گونیا ونیم دایره انجام شد. در کار گروهی و با دست ورزی به مفهوم بزرگی زاویه رسیدند که بلندی طول ضلع زاویه اثری در اندازه ی زاویه ندارد . نمونه فعالیت برای خانه داده شد. و مرور فصل ۱-۳ در کتاب کار سلام برای پایان هفته ارائه شد.
  • فارسی، املا و انشا: نمونه تمرین در کتاب کار سلام انجام شد . درس باغچه اطفال تدریس شد. روخوانی از درس انجام شد بخش درک مطلب کامل شد. برای درس ۸ نمونه فعالیت در کتاب نگارش داده شد وپس از برررسی کامل شد.
  • علوم: ادامه ی فصل آهنربا با دست ورزی و انجام فعالیت ها و آزمایش های فصل. آزمایش ساخت قطب نما . ساخت آهنربای مالشی و القایی. ارائه کاربرگ مربوط به فصل آهنربا.
  • درس هدیه های آسمان: تدریس درس ۱۱ با موضوع دوستی و راه های حفظ دوستی و اجرای نمایش رادیویی داستان درس توسط همه ی دانش آموزان و ضبط آن. انتخاب عنوان برای درس.
  • اجتماعی: خواندن نامه های دانش آموزان با موضوع سفر به استان تهران. پرسش شفاهی از درس ۱۰ و ۱۱٫ نمایش فیلم های تپه هگمتانه و موزه هگمتانه مربوط به درس ۱۱٫ ادامه ی سفر نامه ی خانواده ی امیری به شیراز و شروع سلسه هخامنشیان. گفت و گو در مورد تجربیات دانش آموزان از سفر به شیراز و همدان. نمایش فیلم پاسارگاد و آشنایی با کوروش. نمایش نرم افزار شبیه سازی شده تخت جمشید و معرفی کاخ های آن.
  • برگزاری جلسه آموزش خانواده و ملاقات معلمان