به نام خدا

گزارش کار هفته چهارم دی

۲۱ تا ۲۵ دی

کلاس چهارم

  • ریاضی: تمرین های بخش تقسیم چند رقمی بریک رقم و مرور فصل در کلاس بحث وگفت وگو شد . و بازخورد داده شد. کاربرگ ارائه شده در کلاس بررسی شد. تمرین های فصل سوم کتاب کار سلام حل شد ودر باره ی هر سوال توضیح داده شد. ورزش زاویه  سازی با اجزای بدن مثل دست و پا انجام شد . با نوار کاغذی زاویه ساخته شد. قسمت حل مسئله فصل ۴ برای فعالیت خانه داده شد. دستاورد از فصل ۲و۳ به عمل آمد.
  • فارسی، املا و انشا: بخوان وبیندیش (انتظار) با لوح گوش داده شد و بعد روان خوانی شد. درک ودریافت ( شناخت عناصر داستان) پاسخ داده شد. در باره ی رابطه مفهوم مثل با تصویر صحبت شد . تمرین های فصل سوم در کتاب کار فارسی انجام شد وچند صفحه برای فعالیت خانه داده شد. درس ۸ درس آزاد درباره فرهنگ شب یلدا انجام شد و مثل ( کفگیر به ته دیگ خورده ) انتخاب شد تا تحقیق شود. املا از درس های فصل ۳ گفته شد. قطعه شعری درباره ی یلدا از حضرت حافظ داده شد تا در درس آزاد بنویسند وحفظ کنند.
  • علوم: چک کردن کاربرگ فصل سنگ ها و رفع اشکال دانش آموزان. شروع فصل آهنربا با دست ورزی و انجام فعالیت ها و آزمایش های فصل، در ابتدا بررسی خاصیت آهنربایی فلزات مختلف ، بررسی تاثیر قطب های آهنربا بر یکدیگر. ارائه تمرین عملکردی پیدا کردن فلزات دارای خاصیت آهنربایی و غیر آهنربایی در محیط اطراف.
  • درس هدیه های آسمان: برگزاری دستاورد درس ۳ تا ۱۰٫ شروع درس ۱۱ با موضوع دوستی و راه های حفظ دوستی.
  • اجتماعی: برگزاری دستاورد از درس ۵ تا ۱۰ . دست ورزی ساخت ظروف سفالی مربوط به تمدن ایلامی ها با گل رس. شروع درس ۱۱: سفرنامه ی استان همدان با خواندن سفر نامه ی خانواده ی امیری.
  • برگزاری جلسه آموزش خانواده و ملاقات معلمان