به نام خداوند مهربان

هفته ی اول آذر

درس فارسی :تدریس درس ششم”کوشا و نوشا انجام شد، و واژه سازی و بیاموز و بگو در کلاس تدریس شد .

درس فارسی نگارش : نوشتاری درس ششم ” کوشا و نوشا ” به اتمام رسید.

درس علوم : تدریس فصل ششم “پیام رمز۲ ” با نمایش فیلم در کلاس انجام شد .

درس ریاضی : تدریس  فصل سوم” اشکال هندسی ” با انجام مدل سازی  انجام شد . روابط بین شکل ها و با برش قطعه های تانگرام توسط دانش آموزان  در کلاس انجام شد.

درس هدیه های آسمان : تدریس درس هشتم “جشن میلاد” متناسب با ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) انجام شد.

درس قرآن : درس پنجم “آموزش تنوین” جلسه ی سوم و چهارم و انجام تمرینات دوره ای  مربوط به آن انجام شد.