به نام خدا

ارائه پژوهش دخترانمان انجام شد .
ریاضی فصل ششم شروع به تدریس شد ‌‌جمع فرایندی سه رقمی تدریس شد
علوم فصل ۱۲ شروع به تدریس شد ‌پدر هفته آینده آزمایشات مربوط به آن انجام خواهد شد .
فارسی درس چهاردهم کامل شد و نوشتاری درس پرچم کامل شد .
درس چهاردهم هدیه های آسمان تدریس شد . و قرآن تا صفحه ۷۰ تدریس شد.
املا دوره ای و املا درس چهاردهم گفته شد.