به نام خداوند مهربان

گزارش هفته سوم آذر :

قرآن : در این هفته تمرین و تکرار تلاوت جمعی و فردی سوره عصر ادامه پیدا کرد و مفاهیم در قالب قصه هدیه پدربزرگ تعریف شد و نقاشی مربوط به آن کشیده شد .

فارسی : تدریس نشانه (( ز )) در قالب بازی و داستان و نقاشی و درس (( اِ )) با هدف بالا بردن مهارت های دست و نیز تقویت روحیه همدلی و مشارکت در کار گروهی دانش آموزان سالاد الویه درست کرده و ضمن تدارک سالاد با نشانه ((اِ)) آشنا شدند . همچنین به منظور بالا بردن دقت دانش آموزان املا به صورت پاتخته ای و دفتری کار شد .

ریاضی : نوآموزان ضمن ساخت جورچین و یافتن نیمه گمشده اشکال با مفهوم تقارن آشنا شدند و تمرینات مربوط به آن را انجام دادند. همچنین در فعالیت شمارش عینی با عدد صفر آشنا شدند و تمرینات نوشتاری آن انجام شد .

علوم : در ادامه کار پژوهشی دانش آموزان با نمایش فیلم و رنگ آمیزی با آب لبوی پخته شده،با رنگ های گیاهی آشنا شدند و گیاهانی که قابلیت رنگ دهی دارند را شناسایی کردند. همچنین، تدریس بخش سنگها از برنامه های این هفته بود .