به نام خداوند مهربان

جشنواره غذاهای محلی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۱۶ در سالن مدرسه برگزار شد. غذاهای جشنواره توسط اولیا دانش آموزان کلاس های اول تهیه شد. دانش آموزان تمامی مقاطع به همراه مربیان خود ضمن بازدید و تست، با برخی از ویژگی های غذاها از قبیل نام غذا، استان مربوطه، مواد به کاربرده شده و … آشنا شدند.