به نام خداوند مهربان

گزارش هفته دوم دی رایانه :

پایه پنجم: آموزش استفاده از Shapes در برنامه Word Office  و تهیه فرآیند جدول برنامه ریزی هفتگی با استفاده از Shapes

کلاس های پایه های دیگر به دلیل آلودگی هوا تعطیل بود

گزارش رایانه هفته دوم دی ماه