به نام خداوند مهربان

گزارش هفته پنجم آبان ماه رایانه

پیش دبستان: تعطیل رسمی

پایه اول: رنگ آمیزی کاربرگ حروف الفبا (س) : رنگ آمیزی حرف س و تصویر کلمه ای از س (سنجاب) در برنامه Paint

پایه دوم: تعطیل رسمی

پایه سوم: کشیدن نقاشی سه حیوان در محیط Paint فقط با استفاده از اشکال هندسی در برنامه Paint

(بالا بردن خلاقیت دانش آموزان در نقاشی با استفاده کردن از اشکال هندسی)

پایه چهارم: تعطیل رسمی

پایه پنجم: تحقیق و بررسی برای آشنایی با یکی از مشاهیر معلول در قالب جستجو در سایتهای مختلف برای پیدا کردن (علت معلولیت آنها،رشته تحصیلی آنها،توانایی های آنها،آثار آنها و …)

پایه ششم: تعطیل رسمی