به نام خداوند مهربان

در این جلسه در تمامی کلاس ها نقاشی آزاد با تکنیک آبرنگ انجام شد و در صورت داشتن وقت (پس از خشک شدن نقاشی ها)، تکنیک مداد رنگی روی آبرنگ برای سایه زدن و پر رنگ کردن نقاشی ها آموزش داده شد.