به نام خداوند مهربان

گزارش هفتگی ۱۹/۱۲/۹۶ الی ۲۳/ ۱۲/ ۹۶ پایه: سوم
با سلام و عرض ادب؛
ولی گرامی، شرح فعالیت های هفته ای که گذشت به شرح ذیل می باشد:
قرآن : روخوانی قرآن پرسیده شد. (صفحات ۹۱ و ۹۷)
هدیه های آسمان:
– تکمیل درس پانزدهم (مسافر ناشناس) و گفت و گو در مورد پرسش ها
– تدریس درس شانزدهم «داناترین مردم»- امام محمد باقر(ع)- و گفت و گو در مورد ایشان و ویژگی هایشان
ریاضی:
– انجام فعالیت جهت پیش ورود به مفهوم مساحت و لزوم استفاده از واحد اندازه گیری سطح (با اشکال مختلف سطح یک مستطیل را پوشاندند تا متوجه شوند که شکل مربع برای پوشاندن و اندازه گیری سطح از بقیه اشکال راحت تر است.)
– استفاده از صفحه ی شطرنجی برای درک بهتر مفهوم مساحت و اندازه گیری مساحت اشکال
– انجام صفحات ۸۸ تا ۹۳
– چک کردن کاربرگ (پای تابلو) و رفع اشکال
– درست کردن کارت ضرب برای بازی دبرنا (فعالیت نوروزی)

فارسی :
– پرسش شعر نقّاش دنیا و روخوانی حکایت
– چک کردن کتاب نوشتاری
– املا از درس یار مهربان
– روخوانی خواب خلیفه و خواندن درک و دریافت ها
– تکمیل دفتر واژگان (کلمات هم خانواده و مخالف درس یازدهم)

علوم:
– انجام بازی طناب کشی و مچ انداختن جهت پیش ورود به مفهوم نیرو
– ادامه ی مفهوم نیرو – گفت و گو در مورد فعالیت هایی که نیرو در آن به صورت هل دادن یا کشیدن باشد.
– انجام صفحات ۶۴ تا آخر ۶۸ (گفت و گو در مورد تصاویر، نوع نیروی وارده و جهت نیرو)

 روز سه شنبه برنامه جشن چهارشنبه سوری برگزار و ساعت ۱:۳۰ تعطیل شدند.
 روز چهارشنبه حضور در برنامه ی پژوهشی سلام کاپ