به نام خداوند مهربان

گزارش هفتگی بهمن ماه ۷/۱۱/۹۶ الی ۱۱/ ۱۱/ ۹۶ پایه: سوم
با سلام و عرض ادب؛
ولی گرامی، شرح فعالیت های هفته ای که گذشت به شرح ذیل می باشد:
قرآن : صفحه ی۷۷ کتاب قرآن با موضوع پیام قرآنی انجام شد و صفحه ی ۷۸ روخوانی شد.
هدیه های آسمان: تدریس درس دوازدهم(سخن آسمانی) و گفت و گو در مورد آن

ریاضی:
– خواص ضرب تدریس و تمرین های مربوط به آن ۶۹ و ۷۰ در کتاب حل شد.
– چک کردن کاربرگ ها و رفع اشکال

فارسی :
– واژه آموزی (بعد از گروه بندی با کارت هایی که در اختیارشان بود کلمات جدیدی با پسوند کش ساختند.)
– روخوانی داستان و گفت و گو در مورد مفهوم و خواندن درک و دریافت ها
– تکمیل فعالیت های کتاب نوشتاری مربوط به درس ۸
– برگزاری کلاس مشاوره (دریافت شعرهای جدید و تمرین شعرهای قبلی)
– چک کردن کاربرگ فارسی
– املا از درس ۸
– نوشتن کلمات هم خانواده و مخالف درس ۸ در دفتر واژگان

علوم:
– آلودگی آب های زیر زمینی: با دیدن فیلم و تصاویر مرتبط، در مورد چگونگی آلودگی آب های زیر زمینی بحث و گفت وگو شد.

اجتماعی :
– انجام کاربرگ شماره ۹ مربوط به مشاغل
– خواندن مصاحبه های انجام شده و گفت و گو در مورد مشاغل