به نام خداوند مهربان

به دلیل آلودگی هوا در این روز اردوی هیجان انگیز و جذاب کمپ در مدرسه برگزار شد به صورتی که ابتدا دانش آموزان در کلاس خود با انداختن زیر انداز در کلاس به بازی های دست جمعی پرداختند سپس وارد سالن مدرسه شدند و با دانش آموزان دیگر پایه ها و معلمان خود بازی های دسته جمعی انجام دادند. در این اردو دانش آموزان کلاس چهارم شعر روباه و زاغ را برای کلیه دانش آموزان اجرا کردند. و در پایان عکس هایی که قبلا از دانش آموزان به صورت دسته جمعی کلاسی گرفته شده بود به عنوان یادگاری به آنها اهدا شد.