به نام خداوند مهربان

به مناسبت گرامی داشت روز جهانی کودک، شنبه مورخ ٩۶/٧/١۴ مراسم ویژه ای در مدرسه برگزار شد. در این روز ضمن پخش موسیقی های شاد و بازی های آزاد، مسابقاتی متناسب با هر پایه بدون اشاره به برنده و بازنده برگزار گردید. هدف از این مسابقات ایجاد فضایی شاد و مفرح و به ویژه درگیر کردن دانش آموزان در فعالیت های بدنی بود. در تمامی مراحل جشن، معلم های تمامی پایه ها و کادر اجرایی در کنار دانش آموزان بودند. همچنین در انتهای مراسم از دانش آموزان پذیرایی شده و عکس های یادگاری گرفته شد.