به نام خداوند مهربان

در مراسم صبح‌گاه درمورد روز نوجوان و رشادت‌های شهید حسین فهمیده برای دانش آموزان صحبت شد و دانش آموزان با این شهید والا مقام آشنا شدند.

سپس در ساعت آخر دانش آموزان دوره ی دوم که پا به دوره ی نوجوانی گذاشته اند در سالن به نقاشی دیواری با موضوع روز نوجوان پرداختند.