به نام خداوند مهربان

به مناسبت گرامی داشت روز روستا، از دانش آموزان درخواست شد که برای روز شنبه مورخ ۹۶/۷/۱۵ با خود صبحانه محلی همراه داشته باشند. پس از صرف صبحانه ی دسته جمعی، دانش آموزان برای اجرای مراسم صبحگاه به حیاط مدرسه هدایت شدند. در این مراسم به محتوای این روز و اهمیت زندگی روستایی در زندگی شهر نشینی اشاره شده و موسیقی های محلی برای دانش آموزان پخش شد.