به نام خداوند مهربان

به مناسبت گرامی داشت روز دامپزشک، در مراسم صبحگاه روز شنبه مورخ ۹۶/۷/۱۵ به ماهیت این شغل اشاره ای شد و با دانش آموزان پیرامون موضوع احترام به حقوق حیوانات گفت و گوی مختصری صورت گرفت. در ادامه دانش آموزان به سایت مدرسه هدایت شدند تا کلیپ مرتبط با دامپزشکی که از قبل آماده شده بود را ببیند.