جشنواره تابستانی

والدین عزیز و گرامی

جشنواره ی تابستانی مدرسه فرصت های دلنشینی را برای شکوفایی  شایستگی ها و مهارت های دختران عزیزمان به ارمغان می آورد.

شروع کلاس های تابستان از ۲۰ تیر