به نام خداوند مهربان

در روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه دختران پایه های پیش  به اردوی “محله ما” رفتند. این اردو به سبب شناخت آنان از محیط زندگیشان و آشنایی با مشاغل و کسب و کار و همچنین پاسداشت روز زمین پاک طراحی گردید. آنها با رفتن به مغازه های سوپر مارکت،  خشکشویی،  میوه فروشی، تاکسی سرویسی، نانوایی فانتزی،  گل فروشی و فروش لوازم شوینده و آرایشی و بهداشتی و شیرینی فروشی با پیشینه هر شغل و نحوه استفاده از آن ها و به کارگیری در زندگی خود آشنا شدند و در ادامه در شیرینی فروشی از آن ها پذیرایی شد و در پایان با تقدیم دسته گل نرگس به مدیریت مدرسه از ایشان تقدیر کردند.