به نام خداوند مهربان

در روز سه شنبه ۱۹ آذر ماه جشن تولد متولدین پاییز برگزار شد. در ابتدا به کمک مری زبان خانم توسلی و دیگر مربیان سالن برای اجرای جشن تزیین شد و سپس همه دانش آموزان متولدین فصل پاییز در کنار کیک تولد عکس یادگاری گرفتند و سپس خانم فروزان کادوی تولدشان را به آن ها اهدا کردند.

در ادامه دانش آموزان دیگر با شادی و پایکوبی تولد متولدین فصل پاییز را به آن ها تبریک گفتند ودر اخر شکرگزاری از خداوند بابت هدیه ای که با ما داده (زندگی خوب) انجام شد