به نام خداوند بخشنده مهربان

طبق تقویم اجرایی و به رسم هر ساله روز سه شنبه ۵  آذر ماه و چهارشنبه ۱۳ آذر ماه (به دلیل تعطیلی ۶ آذر به ۱۳ آذر موکول شد) ، روز اداره مدرسه توسط دانش آموزان نام گذاری شد و طبق برنامه ریزی دانش آموزان پنجم در روز سه شنبه و ششم در روز چهارشنبه با توجه به مسئولیت های واگذار شده به آنان مدرسه خود را اداره نمودند.

هدف از اجرای این برنامه پرورش ابراز وجود در جهت تقویت اعتماد به نفس، تقویت مسؤولیت پذیری، پرورش مهارت ارتباط بین فردی وتقویت برنامه ریزی در دانش آموزان بود و فرصت بسیار خوبی برای پرورش مهارت های فوق حاصل شد .

دانش آموزان از روزهای قبل با پست خود و مسئولیت خود آشنا شدند، بدین صورت که با اعلام اسامی به همراه سمتهای آنان در مدرسه فعالیت خود را آغاز نمودند و با اعضای مدرسه به تناسب سمتهای ابلاغی خودشان نشستی داشته وبرنامه ریزی نمودند، در کنار آنان دانش آموزان پایه های دیگر هم به طورکامل این روز را درک نموده و همکاری بسیار خوبی را با آنان به نمایش گذاشتند.