به نام خداوند مهربان

به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی دانش آموزان پایه دوم سرود من یار مهربانم را برای دیگر دانش آموزان اجرا کردند و برای آنان توضیحاتی در مورد این روز و اهمیت کتابخوانی و فرهنگ هدید دادن کتاب به کتابخانه آموزش داده شد.

همین طور برای پاسداشت این روز بزرگ در مدرسه نمایشگاه کتابی با کمک انتشارات مدرسه ترتیب داده شد که دانش آموزان به همراه اولیای خود از نمایشگاه دیدن کردند و توانستند کتاب مناسب با رنج سنی خودشان را خریداری کنند.