به نام خالق نعمت های لذیذ

به مناسبت جشنواره غذاهای محلی که با مشارکت همه دانش آموزان مدرسه برگزار شد که تقارن آن با میلاد پیامبر اکرم (ص) زیبایی مراسم را دو چندان کرد ، در ابتدا به دانش آموزان از روز قبل، برگه های شناسنامه غذا داده شد تا بتوانند آن را تکمیل نموده تا به دوستان خود اطلاعات غذای آماده شده توسط خودشان را ارائه دهند. در ابتدا ایستگاه هایی تزیین شده در اختیار هر کلاس قرارداده شد تا بتوانند غذاهای خود را بر روی میزها قرار دهند و دانش آموزان به ترتیب هر کلاس با پوشیدن لباس‌های محلی خود با آرایشی زیبا به داخل حیاط مدرسه آمدند و در پشت ایستگاه های خود قرار گرفتند و با پخش موزیک‌های محلی جشن آغاز شد.

دانش آموزان پایه چهارم آهنگی زیبا در وصف میلاد اجرا کردند و همین طور دان آموزان پایه سوم هم سرودی دلنشین را اجرا نمودند سپس دانش آموزان هر کلاس از غذاهای یکدیگر تست کردند و برای هم در مورد بیوگرافی هر غذا توضیح دادند و همین طور در آخر به ایستگاه های یکدیگر سر زده و غذاهای کلاس های دیگر را هم چشیدندو در ادامه دانش آموزان پایه اول هم سرودی زیا اجرا کردند که بسیار دیدنی بود.

در این میان توضیحات خود معلمان هم که مربوط به کتاب درسی دانش آموزان می شد خالی از لطف نبود.

در آخر هم غذاها را به خیریه داده شد تا شکرانه ای برای نعمت های بی کران الهی باشد