به نام خالق هستی

در روز ۱۴ آبان ماه دانش آموزان پایه چهارم و پنجم و ششم به اردوی موزه مردم شناسی کاخ گلستان (کاخ ابیض) رفتند این اردوی به منزله اردوی آموزشی تفریحی به موازات دروس کلاسی ترتیب داده شده بود که دانش آموزان به صورت عینی بتوانند با پوشش و آداب و روسوم هر اقلیم آشنا بشنوند در این موزه ابتدا توسط راهنمای آن توضیحاتی در مورد تاسیس موزه و اینکه اصلا ساختمان آن قبلا به چه منظور استفاده میشده است داده شد سپس دانش آموزان با بازدید از آن و همچنین راهنمایی معلمان آن توانستند به صورت عینی آموزش ببینند همین طور در ادامه با کمک مربیان زبان با توریست ها مصاحبه و گفتگو کردند تا بتوانند ایران عزیزمان را به خوبی به آن ها معرفی کنند و همین طور درادامه از موزه عکاسخانه و تالار آیینه بازدید کردند که در انجا راهنما در مورد این موزه ها و چگونگی ساخت آن ها به دانش آموزان توضیح دادند که آن ها در نوع خود بی نظیر بودند و در نهایت با ویاده روی در مسیر بازار با بافت آن منطقه آشنا شدند.