به نام خدا وند بخشنده مهربان

در روز یکشنبه ۱۲ آبان دانش آموزان پایه دوم و سوم را به اردوی موزه آب کاخ موزه سعد آباد رفتند تا بتوانند در آنجا با فرآیند اصلی آب رسانی آشنا بشنوند آنها با بازدید از موزه آب و توضیحات راهنمای آن که آن هم در نوع خود بی نظیر بود (زیرا به صورت شعرو آهنگی موزون فرآیند آب رسانی از زمان های قدیم تا به اکنون را کاملا زیبا و رسا توضیح میداد) با این فرآیند آشنا شدند همچنین دانش اموزان با مشاهده ی ابزار و ادوات انتقال آب و حتی شخصیت های  معروف در این زمینه آشنا شدند در ادامه آن ها همین طور از موزه ظروف سلطنتی و موزه کاخ ملت نیز بازدید انجام دادند و در نهایت با پیاده روی در پارک از محیط زیبای آن لذت بردند و عکس دسته جمعی گرفتند.