به نام خداوند مهربان

همزمان با رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در روز دو شنبه  ۶ آبان ماه در صیحاه با شله زرد از دانش آموزان پذیرایی شد و در زنگ تفریح  سرود (رضا، رضا) توسط دانش آموزان پایه اول آغاز گردید و علاوه بر آن در مورد خصلت های خوب امام رضا (ع) و حضرت محمد (ص)  نیز صحیت شد و برای آموزش بیشتر با خصلت های دینی کارتونی زیبا در مورد یکی از داستانهای پیامبر(ص) برای دانش آموزان پایه اول در سالن پخش شد و همین طور در صف اسامی نهایی کاندیداها معرفی شد . .