به نام خدای بخشنده مهربان

 مراسم اربعین در مدرسه ابتدا با همکاری دانش آموزان در آماده سازی فضای مدرسه برگزارشد.

دانش آموزان در سیاه پوش کردن مدرسه با نصب پرچم های مناسبتی مشارکت کردند.در ادامه دکلمه ای در مورد حضرت رقیه(س) و واقعه کربلا توسط یکی از دانش آموزان پایه دوم اجرا شد که بسیار ستودنی بود و در ادامه سرودی  زیبا به همراه اجرای حرکات نمایشی آن توسط دانش آموزان پایه چهارم اجرا شد که بسیار زیبا بود و آن ها توانستنداجرای زیبایی را به نمایش بگذارند.

 همین طور برای اختتامیه برنامه دانش آموزان پایه سوم آهنگی در وصف امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل(ع) اجرا کردند که احساسات دانش آموزان را برانگیخت و در نهایت با پخش حلوای نذری بین دانش آموزان مراسم خاتمه بافت .