به نام آفریدگار دانا و توانا

و أمرهم شورا بینهم

انتخابات از هفته های گذشته با ابلاغ مدیریت محترم مدرسه و همکاری معلم پرورشی در صف صبحگاه به دانش آموزان آغاز گردید و زنگ انتخابات نواخته شد و نهایتا در ۲۴ مهر رای گیری صورت گرفت .

اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد:

 • ابلاغ رسمی در صف صبحگاه از هفته های گذشته
 • توضیح در مورد انتخابات شورای دانش آموزی و نحوه برگزاری
 • سخنرانی در مورد وظایف شورای دانش آموزی و مزایای تشکیل شورا
 • ابلاغ در مورد انتخاب کاندیداها و شرایط کاندید شدن
 • آغاز تبلیغات کاندیداها
 • نصب بنرها و پوسترهای تبلیغ کاندیداها
 • صحبت کاندیداها درصف صبحگاه، زنگ های تفریح و کلاس، برای دیگر دانش آموزان
 • مناظره تعداد محدودی از کاندیداها و اعلام برنامه های خود
 • تعیین شعار مخصوص هر کاندیدا و تشویق آنان توسط دیگر دانش آموزان
 • آماده سازی برخی از دانش آموزان برای اجرای مراسم روز انتخابات (اعم از سرود مخصوص انتخابات و تعیین اعضای ستاد اجرایی و وظایف محوله به آنان)
 • اعلام اخبار لحظه به لحظه کاندیداها در صف و زنگ های تفریح
 • اعلام کاندیداهای انصرافی
 • اعلام رسمی لغو تبلیغات در روز قبل از انتخابات
 • برگزاری مراسم انتخابات، شمارش آراء با نظارت مدیریت مدرسه و اعلام نتایج
 • برگزاری مراسم سوگند نامه اعضا و معرفی آنان به دانش آموزان
 • تشکیل اولین جلسه رسمی شورای دانش آموزان

امید است با همکاری این عزیزان شاهد برنامه های پر بار علمی و تفریحی در مدرسه باشیم.