به نام خداوند مهربان

در مراسم حافظ خوانی به کمک  معلم بزرگوار خانم صابر  دانش آموزان در پایه های چهارم و ششم برای خواندن قطعه ای از غزلیات حافظ آماده گردیدند که در هنگام زنگ تفریح برای تمامی دانش آموزان اجرا گردید و همین طور یکی از غزلیات با حالت ریتمیک و شاد یصورت آهنگ توسط دانش آموزان پایه پنجم برای دانش آموزان اجرا شد.