به نام خدا

اولین انجمن عمومی اولیا و مربیان در روز ۱۱ مهر ماه در اردوگاه اوشان تشکیل شد تا علاوه بر اولیا دانش آموزان بتوانند در کنار والدین خود روز خوبی را سپری کنند.

در ایتدا با پخش آهنگ ورزشی اولیا به همراه دانش آموزان با کمک مربی ورزش نرمش همگانی انجام دادند سپس در ادامه مراسم در دو بخش از اردوگاه انجام شد بدین صورت که والدین به داخل سالن همایش رفته برای برگزاری انتخابات و دانش آموزان به همراه معلمان خود به محوطه پارک اردوگاه رفتند تا با انجام بازی های مختلف و همین طور مشاهدات عینی مربوط به دروس کتاب بتوانند استفاده علمی هم از اردو ببرند

در داخل سالن همایش مراسم با ذکر کلام اله مجید و سرود جمهوری اسلامی پخش شد سپس با صحبت های خانم صفاری مدیریت مدرسه  و تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای اولیا، دانش آموزان و معلمان و همین طور بیان رویکرد علمی مدرسه و اصول یادگیری و ارزشهای مدرسه برای اولیا و اهمیت مدرسه به عنوان بخشی از زندگی کودک و تاکید بر این که کار تعلیم و تربیت یک کار علمی و تخصصی است و اینکه مدرسه با قرار دادن الگوهای مورد تایید و طراحی برنامه های موثر در جهت تعلیم و تربیت سال تحصیلی را شروع کرده است.

پرورش و تعلیم و تربیت امری است تدریجی و نیازمند دلگرمی، پشتکار، صبوری و همراهی همه عناصر با یکدیگر است. به صحبتهایشان خاتمه دادند

همچنین خاطر نشان کردند اولیا و معلمان هردو  دارای هدف مشترکی در زمینه تربیت دختران هستند نیاز هست تا دراین راستا با بازخوردهای موثر همدیگر را برای رشد کیفی یاری رسانند. با توجه به این که مدرسه هم خالی از اشکال نمی باشد از اولیا در خواست شد که با نگاه سازنده و نه نگاه مچ گیرانه با مدرسه تعامل داشته باشند.

بر حضور اولیا بر جلسات انجمن، معلمان و آموزش خانواده تاکید شد و از همراهی اعضای انجمن به عنوان نمایندگان راستین مدرسه و خانه تشکر شد.

همچنین در ادامه کلیپ طنزی در مورد موبایل پخش شد

همین طور در ادامه آقای دکتر عراقی نیا صحبت هایی را در مورد فرزند پروری با رویکرد تفکر و آگاهی ارایه دادند و همین طور کتابی را به اولیا در این زمینه معرفی نمودند

در ادامه از اعضای انجمن قبلی توسط مدیریت مدرسه تقدیر به عمل آمد و مدیریت انجمن صحبت هایی در مورد انجمن سال گذشته و جمع بندی آن برای اولیا ارایه دادند و در ادامه کاندیداهای جدید توسط خانم اقایی اعلام شدند و آن ها نیز به معرفی برنامه های خود پرداختند و اولیا با انداختن رای به صندوق به بیرون سالن رفتند در ادامه با کمک چند تن از اولیا آرا شمرده شد و به اولیا اعلام شد و پایان رای گیری اعلام شد سپس در سالن نهار خوری از اولیا و دانش آموزان پذیرایی به عمل امد و بعد از نهار اولیا به همراه دانش آموزان به بازی های گروهی پرداختند

به امید سالی پر از موفقیت برای همه