به نام خداوند مهربان

جشن قرآن با حضور معلمان و دانش آموزان پایه ی اول در سالن مدرسه برگزار شد و در آن دانش آموزان در طی جشن با نحوه‌ی احترام گذاشتن به قرآن و لزوم عمل به سخنان الهی آن آشنا شدند. همین طور احترام به پدر و مادر و دوستی و خوشرفتاری که از آموزه‌های قرآنی به شمار می آید همچنین به همراه معلمان خود شعر قرانی را همخوانی کردند و در پایان، جشن با تقدیم کتاب‌های قرآن به بچه‌ها و پذیرایی کیک از آن‌ها و گرفتن عکس یادگاری خاتمه یافت.