به نام آفریننده حیوانات زیبا

به مناسبت روز دامپزشک از دامپزشک بزرگوار آقای آزادی دعوت به عمل آمد تا با حضور خودشان و توضیحات پیرامون رشته و حوزه فعالیتشون در مدرسه ، دانش آموزان بتوانند بیشتر با این رشته شغلی آشنا بشوند .

مراسم با خوش آمد گویی دانش آموزان به دامپزشک عزیز آغاز شد .

سپس آقای آزادی به عنوان مقدمه در مورد چگونگی پیدایش این شغل صحبت فرمودند و بعد از آن در مورد طبابت حیوانات و نحوه برخورد با امراض آنها و همین طور درمان دام ها سخنرانی کردند و به عنوان نمونه توضیحاتی هم در مورد حیواناتی که با خود آورده بودند و نوع بیماری و غذاهایشان برای دانش آموزان ارائه دادند که به جذابیت بحث کمک بسیاری کرد و با استقبال دانش آموزان مواجه شد.همین طور در نهایت دانش آموزان حیوانات را از نزدیک لمس کردند.

در آخر خانم دکتر صفاری از دکتربزرگوار تقدیر به عمل آوردند و لوح سپاسی به ایشان  تقدیم شد .