به نام خداوند مهربان

در روز هفتم مهر به منظور بزرگداشت روز آتش نشان اردوی بازدیدی از ایستگاه آتش نشانی به منظور آشنایی دانش آموزان با فعالیت آتش نشان ها و تقدیر از آن ها در روز آتش نشان انجام گرفت که در این اردو دانش آموزان مقطع پیش دبستان با نحوه عملکرد کار آتش نشان ها و اینکه در چه مواردی می توانند با آتش نشانی تماس بگیرند آشنا شدند و سپس از ایستگاه بازدید کردند و تمام تجهیزات آتش نشایی به کمک آتش نشان های مهربان و مربیان عزیز دانش آموزان به آنها معرفی گردید حتی با میله فرود در ایستگاه آشنا شدند و بعد از بازدید کامل از ایستگاه، آتش نشان ها از بچه ها پذیرایی کردند و در نهایت عکس یادگاری از دانش آموزان به همراه ناجیان محترم گرفته شد.

همچنین به مناسبت روز آتش نشان زنگ آتش نشانی در مدرسه نواخته شد و از یکی از ناجیان محترم دعوت به عمل آمد که با سخنرانی و آموزش ایشان، دانش آموزان بتوانند با نحوه کار آتش نشان ها آشنا شوند.

ناجی محترم ابتدا توضیحاتی در مورد شماره ۱۲۵ و نحوه برقراری تماس و همچنین نحوه آرایش و آماده شدن آتش نشان ها را توضیح داد و سپس از آتش نشان محترم توسط مدیر مدرسه خانم دکتر صفاری تقدیر به عمل آمد.